BEOGAMING : อายุเท่านี้ ควรออกกำลังกายลักษณะใด ? (Exercise Age)

BEOGAMING
BEOGAMING

BEOGAMING : เชื่อว่ายังมีหลายท่าน ที่สับสนว่า อายุเท่าใด ควรออกกำลังกายแบบใด

เช่นเด็กวัยเรียน หากต้องออกกำลังกาย ด้วยการวิ่ง จะเหมาะสมหรือไม่ บทความน่ารู้เรา BEOGAMING ก็ได้รวบรวม การออกกำลังกายที่เหมาะสม กับคนในช่วงวัยต่างๆไว้แล้ว มาดูกันว่า รายละเอียด จะเป็นอย่างไร

เพราะในการออกกำลังกายนั้น เป็นการเสริมสร้างกลามเนื้อ และ สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย หากท่านอายุน้อย แล้วออกกำลังกายหนัก เช่นนี้ คงไม่เหมาะสม เพราะ กล้ามเนื้อ หรือ กระดูกโครงสร้างร่างกาย ของแต่ละช่วงอายุ ไม่เหมือนกัน มาดูรายละเอียด การออกกำลังกายได้เลย

วันเด็ก หรือ วัยอนุบาล

ด้วยนิสัยของเด็กวันนี้ จะมีการออกกำลังกายในตัว ด้วยการวิ่ง กระโดดเล่น ปีนป่าย หรือ เล่นอะไรตามธรรมชาติของวัย ซึ่งทั้งนี้ ต้องอยู่ในสายตาของผู็ใหญ่ เนื่องจาก เด็กวัยนี้ ชอบลอง อยากรู้อยากเห็น ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำหากเด็ก เล่นอะไรที่รุนแรงเกินไป เพราะจะส่งผลต่อร่างกายของผู้เล่นได้ 

หากเด็กคนไหน ที่ไม่ได้วิ่งเล่นกระโดตามวัย จะส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง ดังนั้น เราจึงสังเกตเห็น กิจกรรมในโรงเรียนที่ครูจะมีให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย กระตุ้นให้ร่างกายของเด็กตื่นตัว ออกกำัลงกายบ่อยๆ จนถึงอายุ 13 ปี 

เมื่อถึงอายุ 13 ปี ร่างกายของเด็กชาย กับเด็กหญิง จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องฮอร์โมน BEO68 ดังนั้น ประเภทของการออกกำลังกาย หรือกีฬา ก็ต้องแตกต่างกัน เด็กหญิง ควรที่จะออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬาประเภทที่เสริมสร้างทรวดทรงร่างกาย  การเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรงมากนัก จะเป็นการออกกำลังกายที่นุ่มนวล หรือ จะเป็ฯการเต้นก็ได้เช่นกัน ส่วนกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กหญิงคือ ฟุตบอล ตะกร้อ เป็นต้น 

ในส่วนของเด็ชายนั้น สามารถที่จะออกกำลังกาย และ เล่นกีฬาได้ทุกประเภท เนื่องจาก โครงสร้าง และ ฮอร์โมนของเพศชาย ค่อนข้างที่จะทนทาน และ แข็งแรงกว่าเพศหญิง หากเหมาะสมที่สุด ควรออกกำลังกาย ที่บ่งบอกความเป็นชายที่สุด เช่นฟุตบอลเป็นต้น

วัยหนุ่มสาว หรือวัยรุ่น

สำหรับคนวัยนี้ สามารถออกกำลังกายได้ทุกๆประเภท และ เล่นกีฬาได้ทุกๆชนิด เนื่องจากร่างกายคนวัยนี้ สามารถทนทาน ต่อสิ่งต่างๆได้ดี แต่ระวังไม่ให้หักโหมเท่านั้นพอ

วันผู้ใหญ่ หรือ วัยรุ่นตอนปลาย

เป็นช่วงอายุที่ร่างกายแข็งแกร่งมากที่สุด หากพ้นจากนี้ ร่างกายจะเสี่อมสภาพเร็ว ด้วยร่างกายที่แข็งแรง ฉะนั้น สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ แต่อย่าหนักเกินไป 

วัยกลางคน 

คนวัยนี้นั้น กำลังความคิดสูงเต็มที่ แต่ในส่วนของ สมรรถภาพทางกาย และ กำลังลดลงเรื่อยๆ ตามอายุ หากท่านใด ที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ก็จะมีความแข็งแกร่ง สามารถยืดอายุ ออกไปได่้บ้าง แต่ต้องพึงระวังไว้เสมอว่า ร่างกายไม่ได้มีกำลังมากเหมือนก่อน ควรออกกำลังกายแบบพอเหมาะ

thank you BEOGAMING

prepare Espyderweb